A Polimarkt Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. minőségpolitikája

Cégünk által nyújtott szolgáltatások minőségének legfontosabb jellemzője, hogy a megbízó vagyonának, értékének megőrzéséhez, a vagyoni értékvesztés megakadályozásával törekszünk a legkedvezőbb és egyben legbiztonságosabb konstrukciós feltételeket megteremteni, a vagyonvédelmi követelményeknek megfelelő működést biztosítani, a megbízók igényeit maradéktalanul, pontosan és szakszerűen kielégíteni.
A vezetésünk a jelenlegi minőségirányítási rendszert folyamatosan fejleszti és javítja, hogy hosszú távon megfeleljen a Hatósági előírásoknak és a Megbízók igényeinek.
Minőségügyi célkitűzéseink megvalósítása érdekében jelenleg az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségügyi rendszert működtetjük.

A vezetők a minőségirányítási rendszer eredményes működtetését személyes feladatuknak tekintik. Tudatában vannak szolgáltatásainak minőségéért és megbízhatóságáért viselt felelősségüknek, ezért a minőségügyi rendszer céljának tartják a vagyonvédelmi tevékenységek teljes körű szabályozását.

A vezetés, hogy megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a megbízói kívánalmaknak, a minőséggel összefüggő feladatként kezeli a személyzet folyamatos képzését és ellenőrzését.

A Kft. minden munkatársa ismeri, érti, és sajátjának érzi a minőségpolitikai célkitűzéseket, és ezek alapján végzi tevékenységét.

Vállalkozásunk különös figyelmet fordít a vevői elvárásoknak való megfelelésre. Folyamatosan mérjük és értékeljük a vevői elégedettség szintjét.

Az esetleges problémákra a lehető leghamarabb, de 24 órán belül intézkedés történik.

A Kft. minden alvállalkozójától elvárja, hogy az együttműködés során a minőségirányítási rendszerében előírtakat figyelembe vegye.